ការបោះឆ្នោតនៅអូស្ត្រាលី៖ លោកScotte Morrisonអបអរជ័យជម្នះរបស់ខកលួនថាជាអច្ឆរិយៈ

136

នាយករដ្ឋមន្ត្រីអូស្ត្រាលីបច្ចុប្បន្នលោកScotte Morrisonបានសម្តែងការអរគុណដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលបាន បោះឆ្នោតផ្តល់ឪកាសអោយលោកបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រអូស្ត្រាលីមួយអណ្ណតិថ្មីនេះទៀត។ការឈ្នះឆ្នោតនៃគ ណៈបក្សអភិរក្សរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយដែលលោកបានហៅជ័យជម្នះនេះថាជា អច្ឆរិយៈមួយសម្រាប់រូបលោក។

cotte Morrisonបានសម្តែងការអរគុណដល់ប្រជាជនអូស្ត្រាលីដែលបាន បោះឆ្នោតផ្តល់ឪកាសអោយលោកបានធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រអូស្ត្រាលីមួយអណ្ណតិថ្មីនេះទៀត។ការឈ្នះឆ្នោតនៃគ ណៈបក្សអភិរក្សរបស់លោកបានធ្វើឲ្យមានការភ្ញាក់ផ្អើលយ៉ាងខ្លាំងហើយដែលលោកបានហៅជ័យជម្នះនេះថាជា អច្ឆរិយៈមួយសម្រាប់រូបលោក។

លោកMorrisonបានបញ្ជាក់ទៀតថាលោកតែងតែជឿទៅលើភាពអច្ឆរិយៈនៅពេលដែលគណបក្សLiberal –National Coalitionបានឈ្នះឆ្នោតស្ទើរតែជិតភាគច្រើនដាច់ខាតយ៉ាងនេះ។

ចំណែកលោកBill Shortenបានប្រកាសលាលែងពីប្រធានគណបក្សLabor Partyហើយក្រោយពីគណបក្សរប បក្សរបស់លោកបានចាញ់ឆ្នោតហើយលោកបានប្រកាសទទួលស្គាល់អំពីការចាញ់ឆ្នោតនេះ។ការបោះឆ្នោតនៅប្រទេសអូស្ត្រាលីបានធ្វើឡើងកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ម្សិលមិញ។ការរាប់សន្លឹកឆ្នោតទើបតែបាន៧០%បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគណបក្សចម្រុះរបស់លោកScottebanបានឈ្នះនាំមុខដាច់ទៅហើយ ហើយអាចទទួលបានកៅអីក្នុង សភា៧៤អាសនៈរួចជាស្រេចក្នុងពេលដែលគេត្រូវការតែ២អាសនៈប៉ុណ្ណោះនឹងបានទទួលជ័យជម្នះក្នុងសម្លឹងដាច់ខាត៕