ចិនឈប់កំម្មង់ទិញសាច់ជ្រូកពីអាមេរិចក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំជាលើកដំបូង

158

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថា រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានប្រកាសឈប់ទិញសាច់ជ្រូកពីអាមេរិចកាំងក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំគឺ៣២៤៧តោន(3,247 metric tonnes) គិតជាតម្លៃខូចខាតប្រមាណ៦៥០០លានដុល្លារ បន្ទាប់ពីអាមេរិចទើបតម្លើងពន្ធលើទំនិញចិនឡើងពី១០ភាគទៅ២៥ភាគរយចាប់ពីថ្ងៃទី១០ឧសភាតទៅ៕