ជំងឺជ្រូកកំពុងរាតត្បាតខ្លាំងនៅវៀតណាម

210

នៅវៀតណាម ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងថា កាលពីថ្ងៃច័ន្ទកន្លងមកនេះ រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមបានប្រកាសថា នឹងបំផ្លាញចោលជ្រូកចិញ្ចឹម ចំនួន១,២លានក្បាល ដើម្បីទប់ស្កាត់ការរាតត្បាតនៃជំងឺគ្រុនអាហ្រ្វិច(ASF)ដែលកំពុងកើតមាននៅទូទាំងប្រទេស៕