លោកអ្នកគួរយល់ដឹងអំពីការបញ្ចេញទឹកកាម

20791
Loading...

កម្លាំងបាញ់បញ្ចេញទឹកកាមកាន់តែធ្លាក់ចុះខ្សោយនៅពេលដែលវ័យកាន់តែកើនឡើង តែគេអា ចធ្វើឲ្យវាមានលទ្ធភាពបាញ់ខ្លាំងក្លាទៀតឡើងវិញដោយការចាក់អ័រម៉ូនបុរស។តាមធម្មតាបុរសត្រូវប្រើពេលស៊កលឹង្គចេញចូលក្នុងទ្វារមាសស្ត្រីពី៣០ទៅ៥០ដងក៏បណ្តាលឲ្យទឹកកាមបាញ់ចេញមកហើយ។

រសជាតិនៃការប៉ះកកឹតគ្នា ប៉ះពាល់គ្នារវាងនាគរាជជាមួយល្អាងទ្វារមាសបានរំលោភសសៃប្រ សាទឲ្យបញ្ជូនសញ្ញាទៅកាន់មជ្ឈមណ្ឌលគ្រប់គ្រងការហូរចេញទឹកកាមនៅក្នុងឆ្អឹងខ្នងផ្នែកខាងក្រោមលុះដល់ពេលត្រូវស្រៀវស្រើបពេញបន្ទុកហើយ យន្តការនៃការហូរចេញទឹកកាមក៏ចាប់ផ្តើមធ្វើការរបស់ វាតែម្តង៕

Loading...
Loading...