ចំណុចសម្រើបរបស់បុរសនិងស្ត្រីស្ថិតនៅត្រង់ណា?

20389
Loading...

សម្រាប់ស្ត្រីភាគច្រើន ចំណុចសម្រើបខ្លាំងក្លាបំផុតរបស់នាងស្ថិតនៅត្រង់ឆ្តេញ និងបរិវេណក្បែ រៗគែមទ្វារមាសឬClitorisព្រមទាំងថ្ងាសយោនី។ចំណែកកន្លែងដែលស្ថិតនៅឆ្ងាយពីទ្វារមាសបន្តិចមានដូចជាមាត់ទ្វាររន្ធគូទ ភ្លៅ ក្លៀក មាត់ អណ្តាតជាពិសេសចុងដោះ បរិវេណទាំងអស់នេះសុទ្ធសឹងតែជា ចំណុចធ្វើឲ្យស្រីៗស្រៀវស្រើបបានទាំងអស់។

ចំណែកបុរសវិញចំណុចសម្រើបស្ថិតនៅ លើប្រដាប់ភេទតែម្តងដូចជាចុងលឹង្គ និងចំណែកផ្នែក ផ្សេងៗនៃលឹង្គ បរិវេណរន្ធគូទ ប្លោកពង ដោះនិងបបូរមាត់។

ចំនុចសម្រើបគឺជាកន្លែងដែលប្រមូលផ្តុំទៅដោយសសៃរប្រសាទយ៉ាងច្រើនហើយនៅពេលត្រូវប៉ះស្ទាបអង្អែលវាក៏ក្លាយជាការស្រៀវស្រើបព្រឺព្រួចទប់លែងឈ្នះតែម្តង៕

Loading...
Loading...