ប៉ូលីសចាប់បានសេកមួយក្បាលសង្ស័យទាក់ទងរកសុីគ្រឿងញៀន

0
139

បរទេស៖ ប៉ូលីសប្រេស៊ីលបានចាប់ឃុំសេកមួយក្បាលនេះ ក្រោមការចោទប្រកាន់ថាសមគំនិតជាមួយពួកជួញគ្រឿងញៀន ។ នៅពេលដែលប៉ូលីសបើកកិច្ចប្រតិបត្តិការកំចាត់គ្រឿងញៀនម្តងៗសេកនេះតែងស្រែកឮៗថា «ប៉ូលីសមកហើយៗ» ។

តែពេលនេះ ប៉ូលីសកំពុងឈឺក្បាល ដោយថាចាប់តាំងពីត្រូវជាប់ឃុំមក សេកនេះអត់បញ្ចេញសំលេងអីទាំងអស់ ហេតុនេះមិនមានភស្តុតាងថាវាចូលដៃជើងជាមួយពួកឈ្មួញគ្រឿងញៀនអីបន្តិច ៕

Facebook Comments