កីឡាករបាល់ទាត់រ៉ូណាល់ដូ ទិញឡានថ្លៃជាងគេលើលោក

325

វេបសាយMail Onlineបានផ្សាយអោយដឹងថាកីឡាករបាល់ទាត់រ៉ូណាល់ដូជម្រើសជាតិព័រទុយហ្គាល់ទើបទៅទិញរថយន្តម៉ាកBugatti ជាឡានបារាំងដែលគេទើបតាំងពីព័រណថាជារថយន្តថ្លៃជាងគេលើលោកតម្លៃ៩,៥លានអឹរ៉ូ គុណទៅប្រមាណ១០,៨លានដុល្លារអាមេរិច។ រថយន្តនេះមានល្បឿនរត់រហូត260mph៕