គំនិតផ្តួចផ្តើម «ខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ» បង្កើតប្រវត្តិសាស្ត្រថ្មីនៃសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបើកទូលាយ

562

Loading...
(ប៉េកាំង)៖ វេទិកាកំពូលស្តីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិ «ខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ» លើកទី២ ថ្ងៃទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ បានបិទបញ្ចប់ បន្ទាប់ពីអនុម័តសេចក្តីប្រកាសរួម នៃសន្និសីទកំពូលតុមូលរបស់មេដឹកនាំ។ អ្នកដឹកនាំដែលចូលរួមសន្និសីទបានបង្ហាញថា មានការប្តេជ្ញាចិត្តឆ្លងតាមគំនិតផ្តួចផ្តើមស្តីពី «ខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ» ព្រមទាំងទំនាក់ទំនង ភាពជាដៃគូដែលរួមមានយុទ្ធសាស្ត្រកិច្ចសហប្រតិបត្តិការផ្សេងទៀត បង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិក្នុងតំបន់ និងអនុតំបន់ និងពិភពលោកទាំងមូល ត្រួសត្រាយអនាគត ដ៏ល្អបវរដែលមានវិបុលភាពជាមួយគ្នា ហើយរំពឹងថា នឹងរៀបចំធ្វើវេទិកាកំពូលតាមពេលកំណត់ និងរៀបចំសកម្មភាពបន្តបន្ទាប់មានពាក់ព័ន្ធផងដែរ។

បើប្រៀបធៀបនឹងវេទិកាកំពូលលើកដំបូងដែលបើកធ្វើនៅពីរឆ្នាំមុន វេទិកាកំពូលលើកនេះរួមទាំងអស់បានឈានដល់សមិទ្ធផលជាក់ស្តែងចំនួន២៨៣ និងកម្មវិធីកិច្ច សហប្រតិបត្តិការតម្លៃជាង៦ម៉ឺន៤ពាន់លានដុល្លារអាមេរិក។ នេះបានបង្ហាញថា មានប្រទេសនិងប្រជាជនកាន់តែច្រើនឡើងៗកំពុងក្លាយទៅជាដៃគូសហប្រតិបត្តិការ ដ៏ម៉ឺងម៉ាត់ដែលតភ្ជាប់និងប្រាស្រ័យទាក់ទងគ្នានិងរួមគ្នាស្វែងរកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការ ការអភិវឌ្ឍនិងវិបុលភាពលើខ្សែក្រវាត់មួយនិងផ្លូវមួយ។ «ខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវ» សមស្របនិន្នាការអភិវឌ្ឍន៍ និងចរន្តប្រវត្តិសាស្រ្ត ច្នៃប្រឌិតថ្មីនិងរីកចម្រើននាំឲ្យប្រជាជនទាំងអស់ឃើញថា មានតែសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកដែលបើកទូលាយទើប អាចនាំមកនូវសុភមង្គលដល់ប្រជាជនបណ្តាប្រទេសនានា។

ក្នុងរយៈពេល៦ឆ្នាំកន្លងមក ក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរួមគ្នាពីសំណាក់គ្រប់ភាគីទាំងអស់ ការកសាងគំនិតផ្តួវ៕

Loading...