យន្តការការងារស្តេចចិនបុរាណប្រាកដប្រជាណាស់

988

បរទេស៖ យន្តការត្រួតពិនិត្យគុណភាពសម្ភារ:ជាអំណោយរបស់ស្តេចចិនប្រាកដប្រជាណាស់។

Loading...

នៅបាតចានលាបខ្មុកម្រក្សណ៍ដែលជាអំណោយស្តេចសន្តិវង្ស ហាន ផលិតនៅសតវត្សរ៍ទី ២ នៃគ្រឹស្តសករាជ ហើយដែលគេធ្វើកំនាយឃើញនៅក្បែរទីក្រុង ព្យុងយ៉ាង ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនេះ មានចារអក្សរដែលប្រាប់ពីឈ្មោះសិប្បករផលិតចានស្រានេះ (អ្នកណាជាអ្នករំលីងឈើ អ្នកណាជាអ្នកប៉ាតខ្មុក អ្នកណាជាអ្នកសំងួត ហើយនិង មន្ត្រីទទួលពិនិត្យគុណភាពផលិតផលតាំងពីក្រោមដល់លើ ដែលសរុបទាំងអស់មានសិប្បករ ៦ នាក់ មន្ត្រីត្រួតពិនិត្យ ៧ នាក់) ៕

Loading...