ជោគជ័យដ៏អស្ចារ្យមួយផ្នែកវេជ្ជសាស្ត្ររបស់អីុស្រាអែល

0
113

បរទេស៖ អ្នកស្រាវជ្រាវអុីស្រាអែលបានប្រកាសពីជោគជ័យក្នុងការបោះពុម្ពបែប 3D និង សរសៃឈាមទាំងអស់របស់សរីរាង្គមួយនេះ ដែលអាចផ្ដល់សង្ឃឹមក្នុងការផ្លាស់ប្តូរបេះដូងនាពេលអនាគត ៕

Facebook Comments