កណ្តុរមួយផ្អើលអស់ពិភពលោក !

0
175

បរទេស៖ ក្រុមពន្លត់អគ្គិភ័យនៅក្នុងសង្កាត់មួយនៃប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ ត្រូវបានគេហៅអោយទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់…កណ្តុរមួយ ។ កណ្តុរនេះបានជាប់ក្នុងប្រឡោះលូដោយវាធាត់ពេក ។

ក្រោយពីបំរើបំរាស់ឧបករណ៍ពិសេស គេបានជោគជ័យរំដោះវារួចហេីយយកទៅលែងនៅក្នុងធម្មជាតិទៅ ៕

Facebook Comments