លក់ខោទ្រនាប់ដែលស្លៀកហើយយកលុយរៀននៅមហាវិទ្យាល័យ

0
590

បរទេស: និស្សិតស្ត្រីអាមេរិកម្នាក់ ទើបបើកការសំងាត់មួយថាតើនាងរកលុយបង់មហាវិទ្យាល័យនាងរបៀបណា ? គឺនាងលក់ខោទ្រនាប់ដែលនាងប្រើហើយ ! នាងទិញខោទ្រនាប់ទាំងគីប ហើយស្លៀកវាបង្ហោះតាម webcam រួចដាក់ដេញថ្លៃ ។

ជាទូទៅ នាងលក់ខោទ្រនាប់ដែលនាងប្រើហើយនេះ មួយគូ បាន ៩០ ដុល្លារ ហើយ ក្នុងមួយខែនាងរកបានប្រហែល ១ ៣០០ ដុល្លារ ។ម្យ៉ាងដែរ គិតរកដាក់លក់នឹងគេដែរអីលូវហើយ តែខ្លាចអ្នកក្នុងហ្វេសប៊ុកស្រុកខ្មែរតាមវ៉ៃដល់ផ្ទះ !

Facebook Comments