ថៃប្រមូលទឹកសក្តិសិទ្ធទុកចូលរួមពិធីថ្ងៃស្តេចថៃឡើងសោយរាជ្យ

0
169

ប្រទេសថៃ: អភិបាលខេត្តទាំងឡាយរបស់ថៃយកទឹកមន្តដែលគេដងពីទីកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិនានាក្នុងខេត្តរបស់ខ្លួនយកមកដំកល់នៅក្រសួងមហាផ្ទៃថៃ សំរាប់ទុកប្រើក្នុងពិធីបុណ្យខួបឡើងគ្រងរាជ្យរបស់ព្រះមហាក្សត្រថៃនាពេលខាងមុខនេះ – រូបថត កាសែតបាងកកប៉ុស្តិ៍ ចេញផ្សាយថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី ១១ មេសា ២០១៩៕

Facebook Comments