ភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយទាក់ទាញទេសចរបានរាប់មឺុននាក់

0
117

ភូមិ Dubrovnik ក្នុងប្រទេសក្រូអាត គឺជាភូមិដ៏ស្ងប់ស្ងាត់មួយ ។ ពីឆ្នាំ ២០១២ ដល់ ២០១៥ ភូមិនេះទទួលទេសចរបាន ២៤ ម៉ឺននាក់ រកចំណូលបានជាង ១៤១ លានដុល្លារ ។ តែនៅពេលដែលកុន Game of Thrones មកថតនៅទីនេះ ចំនួនភ្ញៀវបានហក់ឡើងយ៉ាងគំហុក ។

គ្រាន់តែនៅឆ្នាំ ២០១៨ កន្លងមកនេះ ទេសចរជាង ១,៣ លាននាក់មកមើលទីនេះ ធ្វើអោយអ្វីៗទាំងអស់ឡើងថ្លៃកប់ពពក លើកលែងតែទឹកសាធារណៈ ៕

Facebook Comments