ជីវិតអាថ៌កំបាំងរបស់ជនជាតិកូរ៉ូវៃ

953

Loading...

បរទេស៖ ជនជាតិ កូរ៉ូវ៉ៃ រស់នៅក្នុងខេត្ត Papua នៅចុងភាគបស្ចិមនៃប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ី រស់នៅក្នុងផ្ទះដែលមានកំពស់ជាងដប់ដល់សែសិបម៉ែត្រផុតពីដី ហើយមិនប្រើសំលៀកបំពាក់អីទាំងអស់ ។

ពួកគេរស់ដោយប្រមាញ់ និង ប្រមូលផលជាផ្លែឈើ ដំឡូង ដឹកឌឿ ជាដើម ។ តែអ្វីដែលចម្លែកគឺបើមានអ្នកណាមានទោសព្រោះបានសំលាប់អ្នកនៅក្នុងភូមិជាមួយនេះ គ្រួសារអ្នករងគ្រោះមានសិទ្ធិសំលាប់ជនល្មើសហើយស៊ីសាច់ជនល្មើសនោះទាំងអស់បាន ៕

Loading...