ឈឺ…ព្រោះប្រដាប់ភេទរបស់ស្វាម៉ីធំពេកឬ??

16804

នៅពេលដែលមានការរួមរក្សជាមួយគ្នាមួយសប្តាហ៍ពីរឬបីដងទៅហើយប៉ុន្តែនៅតែមានអារម្មណ៍ថាឈឺទៀតនោះ នេះងាចមកពីអាវៈយវៈភេទខាងប្រុសធំពេកហើយ។ផ្ទុយទៅវិញក៏អាចថាមកពីអាវៈយវៈភេ ទខាងស្រីតូចចង្អៀតពេកក៏ថាបានឬក៏បើមិនដូច្នោះទេអាចថាមកពីរន្ធយោនីរបស់ភាគីស្ត្រីមានទឹករំអិលចេញមកតិចតួចពេក។

វិធីដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហានេះគឺភាគីខាងប្រុសត្រូវចេះបបោសអង្អែល លួងលោមជម្រុញងារម្មណ៍នាង ឲ្យកើតមានតម្រេកគ្រប់គ្រាន់និងមានទឹកំអិលហូរចេញមកផ្សើមរន្ធយោនីឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ជាមុនសិនទើបអាចចាប់ផ្តើមប្រតិបត្តិការបាន។ម្យ៉ាងទៀតប្រសិនបើធម្មជាតិនៃរន្ធយោនីរបស់នាងមិនមានទឹករំអិលច្រើនទេនោះយើងអាចប្រើសារធាតុរំអិលមកជួយនាងដើម្បីបន្ថយការឈឺចាប់ពេលដែលអវៈយវៈភេ ទអ្នកទាំងពីរមានការកកឹតគ្នា។

ស្ត្រីភាគច្រើនតែងមានរន្ធយោនីរលុង តែបើនាងមានភាពតឹងណែនល្អ អាចចាត់ទុកថាជាជោគល្អសម្រា ប់នាងទៅវិញទេ ដូច្នេះបើមានការលំបាកបន្តិចក្នុងពេលរួមភេទ អ្នកគួរតែប្រើទឹករំអិលទៅ កុំចាំបាច់រារែកនាំតែខាតពេលវេលា៕