ម៉្យាងដែរ..យកខ្សែព្យួរកសាដាមហ៊ូសេនមកដាក់តាំងក្នុងផ្ទះជាវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

0
103

បរទេស៖ នៅថ្ងៃទី ៣០ ធ្នូ ២០០៦ លោក Mowaffak al-Rubaie បានចូលរួមជាសាក្សីក្នុងការប្រហារជីវិតលោក សាដាម ហូសែន ដោយព្យួរក ។

តាំងពីពេលនោះមក លោកបានយកខ្សែចង ក នេះមកតាំងទុកនៅក្នុងផ្ទះរបស់លោកនៅក្នុងទីក្រុងបាកដាត (អ៊ីរ៉ាក់៕

Facebook Comments
Loading...