នរណាលក់ឡានល្អៗអោយលោកគីម បើគាត់ជាប់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច?

0
93

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងនៅថ្ងៃទី១៣មីនានេះថា គណៈកម្មការផ្នែកត្រួតពិនិត្យមើលការដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលើកូរ៉េខាងជើង របស់អង្គការសហប្រជាជាតិកំពុងធ្វើការស៊ើបអង្កេតលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ និងទំនាក់ទំនងថានរណាជាអ្នករៀបចំទិញ រថយន្តប្រណិតៗតម្លៃថ្លៃអោយ ទៅលោកគីមជុនអ៊ុនមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើង ដែលគាត់នាំយកមកប្រើ បង្អួតមានតាំងពីម៉ាករ៉ូលរ៉យ ម៊ែរសឹដេស លីម៉ូស៊ីន និងម៉ាកឡិចស៊ីច៕

Facebook Comments
Loading...