មហារីកឈាមដ៏កម្រមួយ..សូមជួយសង្គ្រោះផង

0
161

កុមារ Oscar Saxelby Lee (រូបក្នុងរង្វង់) មានជំងឺមហារីកឈាមដ៏កម្រមួយ (T-cell acute lymphoblastie leukaemia) ហើយគ្រូពេទ្យបាននិយាយថា ក្នុងរយៈពេល ៣ ខែនេះ កុមារត្រូវប្តូរកោសិកាមេ (Stem Cell transplant) ជាដាច់ខាត ។

ទាំងអស់សង្ឃឹម ឪពុកម្តាយកុមារនេះបានធ្វើការអំពាវនាវតាមបណ្តាញផ្សព្វផ្សាយសង្គម រកសប្បុរសជនដែលអាចមានកោសិកាស៊ីគ្នាជាមួយកូនរបស់ខ្លួន ។

ជាលទ្ធផល មនុស្សជិត ៥ ០០០ នាក់ បានមកតម្រង់ជួរនៅសាលាបឋមសិក្សា Worcester(ប្រទេសអង់គ្លេស) ជាសាលាដែលកុមារ Lee រៀនសូត្រ ដើម្បីអោយគេធ្វើតេស្តិ៍ស្វែងរកកោសិកាស៊ីគ្នាជាមួយកុមារនេះ ៕

Facebook Comments
Loading...