តើគ្រោះថ្នាក់អ្វីខ្លះប្រសិនបើលោកអ្នករួមភេទក្នុងពេលមានរដូវ?

27543
Loading...

បញ្ហាប្រឈមមានច្រើនណាស់ដែលអ្នកត្រូវដឹង។ដំបូងបំផុតនោះគឺគ្រោះថ្នាក់ដល់តម្រងនោម វាងាយនឹ ងធ្វើឲ្យបុរសកើតមានជម្ងឺនេះងាយបំផុតដោយសារឆ្លងមរោគពីឈាមរដូវរបស់ស្ត្រី។

ចំពោះស្រ្តីវិញក៏ងាយនឹងឆ្លងជម្ងឺបានដូចគ្នា ពិសេសឆ្លងតាមស្បូនតែម្តងក៏ជួនកាលវាពិបាកធ្វើឲ្យលោកអ្នកមានផ្ទៃពោះ ទៀតផងដូច្នេះអ្នកអាចប្រឈមទៅនឹងការអត់មានកូនក៏ថាបាន។

ប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចមានកូនដោយមិនដឹងខ្លួននៅពេលដែលការមករដូវរបស់នារីមានរយៈពេលខ្លី៕

Loading...