រថយន្តថ្លៃបំផុតចេញថ្មី!

0
129

អន្តរជាតិ៖ ក្នុងពិព័រណរថយន្តពិភពលោកនៅស្វីស Geneva car show ក្នុងសប្តាហ៍នេះ អតិថិជនម្នាក់បានចំណាយលុយ១៦,៧លានអឹរ៉ូ ទិញរថយន្តដូចឃើញក្នុងរូបនេះ។

ជាកំពូលរថយន្តបារាំង កម្លាំង1,500 horse power 16-cylinder engine។តើថ្ងៃណាមកដល់ភ្នំពេញទៅន៎??

Facebook Comments
Loading...