ធាតុអាកាសដ៏កម្រនៅទីក្រុងប៉ារីសនាសិសិររដូវឆ្នាំនេះ

108

បារាំង៖ អាជ្ញាធរឧតុនិយមបារាំងបានអោយដឹងថា នៅថ្ងៃអង្គារ ទី ២៦ កុម្ភៈ ២០១៩ នេះ សីតុណ្ហភាពក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនឹងកើនដល់ប្រហាក់ប្រហែល ២០ អង្សារសេ (ឆ្នាំ ២០១៨ ប្រហែល ៩ អង្សាសេ ក្រោមសូន្យ) ។

នៅក្នុងឆ្នាំនេះ និង ចាប់ពីថ្ងៃទី ១ ដល់ថ្ងៃ ទី ២១ កុម្ភៈ ព្រះអាទិត្យបានរះលើទីក្រុងប៉ារីស ៩៨ ម៉ោង ដែលជាប្រការដ៏កម្រនៅក្នុងសិសិររដូវ (Hiver) នេះ ៕

Loading...

Loading...