គិតត្រឹមម៉ោង៥ល្ងាចនេះនេះមិនទាន់ មានការផ្សឹកលោកសង្ឃហោ សុខុននៅឡើយទេ

0
688

ភ្នំពេញ ៖ ក្រោយមានការសាកសួរតាំងពីម៉ោងជាង២រសៀល ថ្ងៃទី១១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០១៩មកនេះ គណៈកម្មការចម្រុះបានសម្រេចជាបណ្តោះអាសន្ន ឲ្យគុណម្ចាស់ហោ សុខុន ធ្វើកិច្ចសន្យាបញ្ឈប់ជាបន្ទាន់ រាល់សកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានមិនពិតទាំងឡាយណា នាំឲ្យមានភាន់ច្រលំ និងឲ្យធ្វើឃ្លីបផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានឡើងវិញ ប្រាប់ទៅសាធារណជន ដោយធ្វើយ៉ាងណាកុំឲ្យមានការភាន់ច្រលំបន្តទៀត។

សូមបញ្ជាក់៖ គិតត្រឹមម៉ោង៥ល្ងាចនេះ មិនមានការចាប់ផ្សឹក គុណម្ចាស់ ហោ សុខុនទេ៕

Facebook Comments