កាកសំណល់និងសម្រាមគ្រឿងអេឡិចត្រូនិចកាន់តែច្រើនឡើងៗ

0
129

បរទេស ៖ តាមBBCបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី៧កុម្ភះនេះថា អង្គការសហប្រជាជិតបានបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងឆ្នាំ២០១៨នេះនេះមានកាកសំណល់ឬសម្រាមគ្រឿ ងអេឡិចត្រូនិចរហូតដល់៤៨,៥លានតោននៅលើពិភពលោក។ រឿងនេះប្រសិនណារដ្ឋាភិបាលនីមួយៗមិនមានវិធានការទេ កាកសំនល់នេះវានឹងកើនឡើងដល់៣ដងនៅឆ្នាំ២០៥០។

ស្រុកយើងមានគិតខ្លះឬនៅ?ព្រោះសព្វថ្ងៃនៅឃើញមាននាំចូល គ្រឿងអេឡិចត្រូនិចជជុះមកពីស្រុកគេច្រើនមុខណាស់៕

Facebook Comments