អ្នកផឹកស្រាជាប់លំដាប់លេខ១ គឺប្រជាជនដាណឺម៉ាក

0
208

ការស្រាវជ្រាវមួយរបស់សាកលវិទ្យាល័យវ៉ាស៊ីនតោន ដែលបានធ្វើចាប់ពីឆ្នាំ ១៩៩០ ដល់ ២០១៦ ទៅលេីមនុស្ស ២៨ លាននាក់ ក្នុងប្រទេស ១៩៥ បានបង្ហាញអោយឃើញថា ក្នុងពិភពលោកយើងនេះ ប្រជាជនដែលផឹកស្រាច្រើនជាងគេ គឺ ប្រជាជនដាណឺម៉ាក (៩៧%បុរស និង ៩៥% ស្ត្រី) តែបុរសដែលផឹកច្រើនជាងគេ គឺបុរសរូម៉ានី និង ក្នុងចំណោមស្ត្រី គឺនារីអ៊ុយក្រែន -៕ Gentside . September 20, 2018

Facebook Comments