តិចនិកផ្សេងៗដែលស្ត្រីប្រើសម្រាប់ជួយខ្លួនឯង

24179

ការជួយខ្លួនឯងឲ្យមានភាពស្រណុកសុខស្រួលក្នុងផ្លូវកាមារម្មណ៍នោះ ស្ត្រីអាចប្រើតិចនិកផ្សេងៗជា ច្រើនដែលពួកនាងសម្រេចជ្រើសរើសយកមកប្រើប្រាស់ទៅតាមរសនិយមរបស់ខ្លួនដូចជា៖

១-ការត្រដុសអង្អែលត្រង់ចំណុចគ្លីតូរីសនិងបរិវេណគែមខាងក្នុងនៃរន្ធយោនី ដែលជាវិធីធ្វើឲ្យអារម្មណ៍ ស្រៀវស្រើបដល់កំពូលកើតឡើងបានឆាប់រហ័សបំផុត។

២-ការត្រដុះបរិវេណគែមខាងក្រៅនៃកេរ្ត៍ភេទនិងបរិវេណអវៈយវៈភេទ។

Loading...

៣-ការដេកផ្កាប់ឬដេកផ្ងារបបោសអង្អែលរាងកាយខ្លួនឯងដូចដែលបានធ្វើក្នុងពេលរួមរក្ស័ពិតៗជាមួយ បុរស។

៤-ការច្របាច់សុដននិងចុងសុដនរបស់ខ្លួនឯង។

៥-ការស៊កម្រាមដៃចូលទៅក្នុងត្រដុះអង្អែលចុះឡើងៗត្រង់ចំណុចG-spot ។

៦-ការស៊កវត្ថុអ្វីផ្សេងៗទៅក្នុងទ្វារមាសដែលជាផ្លែឈើដែលមានសភាពទន់ ម្រាមដៃ ឬអវៈយវៈភេទបុរ សសិប្បនិមិត្តដែលអាចស៊កចូលទៅបានហើយដែលវិធីចុងក្រោយមួយនេះធ្វើឲ្យស្ត្រីបានឈានដល់ចំណុចកំពូលប្រមាណត្រឹមតែ២០%ប៉ុណ្ណោះ ។

Loading...

តាមពិតទៅវាគ្មានអ្វីដែលអាចជំនួសរបស់ពីធម្មជាតិបាន ទេពោលគឺវាគ្រាន់តែជួយជំនួសឲ្យគ្រាដោះទាល់ម្តងមួយកាលតែប៉ុណ្ណោះ៕

Loading...