កូនស្រីលោកត្រាំអាចឡើងជាប្រធានធនាគារពិភពលោក?

0
192

វេបសាយបរទេសជាច្រើនបានផ្សាយកាលពីថ្ងៃទី១២មករាថាកូនស្រី លោកប្រធានាធិបតីអាមេរិចគឺនាង Ivanka Trump មានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីស្នើសុំដោយសហ រដ្ឋអាមេរិចដើម្បីសុំការពិចារណតែងតាំងនាងជាប្រធានធនាគារពិភពលោក។

Facebook Comments