ស្ត្រីមានប្រជ្រុយនៅចង្អូរបបូរមាត់រមែងធ្វើឲ្យបុរសពេញចិត្តក្នុងរឿងកាមគុណ

25612

ដំបូងយើងត្រូវដឹងអំពីស្ថានភាពនៃស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយនៅលើចំណុចនេះសិនតើនាងត្រូវប្រឈមមុខ ទៅនឹងការលំបាកអ្វីខ្លះ? ចង្អូរខាងលើបបូរមាត់ត្រូវបានគេហៅថា យើនចុង។ប្រសិនបើគេប្រដូចច្រមុះទៅនឹងភ្នំហើយប្រៀបបបូរ មាត់ទៅនឹងគឺជាសមុទ្រដូចជាចង្អូរលើបបូរមាត់នេះក៏ដូចជាផ្លូវតភ្ជាប់រវាងភ្នំនឹងសមុទ្រដែលអាចប្រៀប បានទៅនឹងស្ថានភាពនៃការបន្តពូជដែរ។

Loading...

យើនចុង ច្រមុះរបស់ស្ត្រីប្រៀបបានទៅនឹងទ្វារមាសដូច្នោះដែរ។ គេនិយាយថាស្ត្រីដែលមានប្រជ្រុយត្រងកន្លែង យើនចុង នឹងត្រូវរលូតកូនឬក៏ត្រូវសម្រាលកូនមុនពេលកំណត់ ឬក៏ត្រូវរងទារុណនូវការពិបាកកើតកូន។ចង្អូរបបូ រមាត់ប្រៀបដូចជាបំពង់កទៀតផង។មនុស្សដែលមានប្រជ្រុយត្រងកន្លែងយើនចុងរមែងមានជម្ងឺបំពង់កដោយងាយ។

ប្រសិនបើចង្អូរលើបបូរមាត់មិនសូវមានទម្រង់ច្បាស់ រាបស្មើ ត្របកភ្នែកស្តើងអាចបញ្ជាក់ថាស្រ្តីនោះពុំអាចមានកូនឡើយ។ចង្អូរលើបបូរមាត់មិនត្រង់ហើយពេលសើចមានស្នាមជ្រួញកាត់ទទឹងព្រមទាំងមានប្រជ្រុយផង បញ្ជាក់ ថាប្រដាប់បន្តពូជរបស់ស្ត្រីនោះមានបញ្ហាពិបាកមានកូន ឯសុខភាពរបស់កូនមិនសូវរឹងប៉ឹងឡើយ។ស្ត្រីប្រភេទ នេះគួរថែរក្សាសុខភាពរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អសិនមុនសម្រេចចិត្តថាមានកូន។

ស្រ្តីដែលមានប្រជ្រុយធំ ត្រង់យើនចុងបញ្ជាក់ថា នៅក្នុងរន្ធទ្វាមាសមានអ្វីរាំងស្ទះបិទបាំងដែលធ្វើឲ្យប្រដាប់ភេទ បុរសចូលទៅលំបាកមិនអាចតបស្នងតណ្ហាបុរសបានឡើយ។ផ្ទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រជ្រុយនៅលើបបូរមាត់តូច និងមានសម្រស់រស់រវើកបញ្ជាក់ថាក្នុងទ្វារមាសវត្ថុលៀនចេញមកបន្តិចបន្តួចរង់ចាំត្រដុសកកិតនិងប្រដាប់ភេទរប ស់បុរស ធ្វើឲ្យបុរសមានអារម្មណ៍ព្រឺព្រួចជាទីបំផុត ហើយស្ត្រីក៏មានសេចក្តីសុខក្នុងកាមារម្មណ៍ដូចគ្នាដែរ។… (រង់ ចាំអាននៅវគ្គបន្ទាបទៀត)

Loading...

Loading...