ប្រទេសដែលគួរទៅរស់នៅពេលចូលនិវត្តន៍?

1262

តើអ្នកគួរទៅរស់នៅទីណាពេលចាស់ទៅ?មានប្រទេសចំនួន១០ដែលគេបាន ណែនាំនិងវាយតម្លៃសម្រាប់ឆ្នាំ២០១៩។

ទីមួយគឺ ប្រទេសប៉ាណាម៉ា កូស្តារីកា មិចស៊ិចកូ អេក្វាឌ័រ ម៉ាឡេស៊ី កំឡុមប៊ី ព័រទុយហ្គាល ប៉េរូ ថៃនិងអេស្បាញ។

ក្នុងរូបគឺ ប្រទេសប៉ាណាម៉ា ប្រទេសអេស្បាញ ប្រទេសព័រទុយហ្គាល។