មែនក៏អី?អ្នកស្រីយីងឡាក់កាន់ប៉ាស្ព័រកម្ពុជា

603

ដោយយោងតាមប្រភពពត៌មានពីកាសែតSouth China Morning Post ទាំងបាងកកប៉ុស្តិនិងបណ្តាវេបសាយបរទេសដទៃទៀត បានផ្សាយនៅមុននេះថា អ្នកស្រីយីងឡាក់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃកាន់ប៉ាស្ព័រកម្ពុជាដែលគេគិតថាអ្នកស្រីបានប្រើ ប៉ាស្ព័រនោះពេលរត់ភៀសខ្លួនពីថៃកាលពីឆ្នាំ២០១៧។

BBCជាភាសាថៃបានផ្សាយបន្ថែមដែរថា សារពត៌មាននៅហុងកុង បានផ្សាយដែរ ថាអ្នកស្រីបានប្រើប៉ាស្ព័រកម្ពុជាដើម្បីចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុននៅទីក្រុងហុងកុង។