អាមេរិចនិងចិនទំនងត្រូវគ្នាវិញហើយរឿងសង្រ្គាមពាណិជ្ជកម្ម

623

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយនៅថ្ងៃទី៨មករានេះថាលោក រដ្ឋមន្រ្តី ពាណិជ្ជកម្មអាមេរិចបានចេញមកអះអាងថាកាលពីថ្ងៃទី៧មករានេះថា សហរដ្ឋអាមេរិចនិងចិននឹងអាចទម្លុះកិច្ចព្រមព្រៀង ពាណិជ្ជកម្មរវាងគ្នា បានយ៉ាងពិតប្រាកដ បន្ទាប់ពីប្រទេសទាំងពីរ បានជួបចរចារគ្នាដើម្បី រកដំណោះស្រាយនិងវិធីបញ្ឈប់ការខ្វែងគំនិតគ្នាក្នុងការធ្វើពាណិជ្ជកម្ម។