ថៃថតរឿង អំពីការជួយសង្គ្រោះយុវជនបាល់ទាត់១៣នាក់ បានជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំ ឋាមហ្លួង

0
193

ថៃចាប់ផ្តើមសាកថតរឿង Nang Non ដែលនិយាយពីការជួយសង្គ្រោះយុវកីឡាករបាល់ទាត់តាំង ១២ នាក់រួមទាំងគ្រូបង្វឹករបស់ពួកគេម្នាក់ដែលបានជាប់នៅក្នុងរូងភ្នំ ឋាមហ្លួង កាលពីឆ្នាំទៅ ។ គេសង្ឃឹមថានឹងអាចដាក់បញ្ចាំងរឿងនេះនៅខែ កក្កដា ២០១៩ ខាងមុខនេះ ។

Facebook Comments