បាងកកជាប់ជម្រើសមួយកន្លែងប្រជុំកំពូលត្រាំ-គីមជុនអ៊ុនលើកទី២?

0
131

CNNបានផ្សាយថា ទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃបានជាប់ឈ្មោះជាទី ក្រុងមួយលើ គេក្នុងចំណោមទីក្រុង៣ដែលមន្រ្តីសេតវិមានអាមេរិចបានចុះទៅត្រួតពិនិត្យ ដើម្បីសម្រាប់រៀបចំកិច្ចប្រជុំកពូលរវាងត្រាំ-គីម ជុនអ៊ុនលើកទី២។ទីក្រុងពីទៀតជាជម្រើសគឺទីក្រុងហាណូយប្រទេសវៀតណាមនិងកោះហាវៃ។

Facebook Comments