ក្នុង១អាទឹត្យ តើលោកអ្នកគួររួមភេទប៉ុន្មានដង?

23565

ការរួមភេទ ទោះបីជាមួយភរិយាឬជាមួយគូសង្សារ តិចក្តីច្រើនក្តីគឺស្ថិតនៅលើវ័យនិងសុខភាពរបស់គូ ស្រករនិមួយៗតែប៉ុណ្ណោះ។ ប្រសិនបើអ្នកមានសុខភាពល្អ មានសេចក្ដីសុខពីការរួមភេទ អ្នកអាចរួមភេ ទរួមភេទជារៀងរាល់ថ្ងៃក៏បាន ព្រោះវានឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍សប្បាយ ដេកលក់ សុបិនល្អ មុខមាត់ ស្រស់ថ្លាសម្លឹងពិភពលោកឃើញក្នុងផ្លូវល្អនិមានសម្ព័ន្ធភាពរវាងស្វាម៉ីនិងភរិយាមានសេចក្តីសុខ ព្រោះ កាមារម្មណ៍គឺជាមូលដ្ឋានគ្រឹះនៃជីវិតគូស្រករនិងជាពណ៌សម្បុររបស់សេចក្តីស្នេហា។

ដូចនេះប្រសិនបើអ្នកនិងភរិយាមានសេចក្តីសុខក្នុងការរួមភេទគឺអាចដំណើរការទៅជាធម្មតា ហើយគូស្រករនិមួយៗមិនអាចកំណត់ចំនួនដងក្នុងការរួមរក្ស័បានទេគឺអ្វីៗវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកទាំង២ តែប៉ណ្ណោះ៕