បវរកញ្ញាពិភពលោក២០១៨!

0
412

កញ្ញា Catriona Gray បេក្ខនារីមកពីប្រទេស Philippines បាន ជាប់ជាបវរកញ្ញា Miss Universe 2018 ដែលបានរៀបចំធ្វើឡើងនៅទីក្រុងបាងកកប្រទេសថៃ ដែលមានបេក្ខនារីមកពី៩៣ប្រ ទេសចូលរួម។ នាងអាយុ២៤ឆ្នាំជាកូនកាត់អូស្រ្តាលី និងជាជន ជាតិហ្វីលីពីនទី៤ដែលដណ្តើមបានពានរង្វាន់បវរកញ្ញាពិភពលោក។

Facebook Comments