លក់ដុំមាសមិនចែកចេញជាមួយក្រុមហ៊ុន ត្រូវជាប់គុក

0
349

ដុំមាស កាក់មាស ដែលបានដាក់តាំងលក់នៅក្នុងក្រុងឡុងប៊ិច សហរដ្ឋអាមេរិក កាលពីខែកុម្ភៈ ២០១៨ ។ ក្រោយមកទើបគេដឹងថានេះជាចំនែកមូយនៃនាវា SS Central America ដែលបានលិចបាត់កាលពីឆ្នាំ ១៨៥៧ ហើយដែលមានផ្ទុកមាសចំនួន ៩,១កោន។

បច្ចុប្បន្ននេះ បុរសដែលរកឃើញកំណប់នៅក្នុងនាវាហើយយកមាសនេះមកលក់ដោយមិនបានចែកចាយជាមួយក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង និង អ្នក sponsors គឺ លោក Thomson ត្រូវជាប់គុក ។

Facebook Comments