សំណាងល្អចេះលោតចេញទាន់ !

0
495

Hermien ជាឈ្មោះរបស់សត្វគោនេះដែលបានលោតចេញពីឡាននៅពេលគេដឹកវាយកទៅកន្លែងកាប់គោ ។ ប្រជាជនបានស្រាក់គ្នារកលុយដើម្បីទិញយកគោនេះ ។ ក្នុងរូប Hermien លោតកញ្ឆេងនៅលើវាលស្មៅនាថ្ងៃទីមួយរបស់វា ក្នុងមជ្ឈមណ្ឌលថែរក្សាគោចាស់ នៅ Zandhuizen ប្រទេសហូឡង់ ។

Facebook Comments