តើអ្នកគួរធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងធ្វើអូរ៉ាល់សិចឲ្យគូស្នេហ៍? (ភាគបញ្ចប់)

26905

៤-គួរធ្វើអូរ៉ាល់សិចឲ្យគូស្នេហ៍ក្រោយពីអូតទឹករួចថ្មីៗ។ វិធីដែលល្អអ្នកអាចងូតទឹករួមគ្នានិងជួយដុះលាងអវៈយវៈភេទឲ្យគ្នាឲ្យបានស្អាតដោយប្រើសាប៊ូក្លិនស្រាលៗ ដុសលាងៗ ឬប្រើសាប៊ូអនាម័យក៏បានរួចលាងសម្អាតដោយទឹកស្អាត រហូតដល់អស់ជាតិសាប៊ូ ជូតឲ្យស្ងួតឬទុកហាលថ្ងៃមួយសន្ទុះក៏បានដែរ។

៥-ចាប់ផ្តើមប្រើអណ្តាតរបស់អ្នកបង្អូសពីគល់ដំបងយក្សទៅដល់ចុងព្រោះបរិវេណចុងដំបងយក្សជាចំ ណុចដែលឆាប់ភ្ញោចអារម្មណ៍។សម្រាប់បុរសវិញក៏ដូចគ្នាដែរគឺបង្អូសអណ្តាតពីក្រោមឡើងទៅលើជាពិសេសបរិវេណកណ្តាលល្អាងប្រេងដែលជាចំណុចស្រៀវស្រើបរបស់នាង។ ត្រូវប៉ះឲ្យគ្រប់ផ្នែកកុំប៉ះតែផ្នែកកន្លែងណាមួយគឺមិនគ្រប់គ្រាន់ទេ។ ប៉ុន្តែអ្នកត្រូវធ្វើសន្សឹមៗកុំកញ្ជ្រោលខ្លាំងតាមតែកម្លាំងបាយនិងចំណង់របស់ខ្លួននោះក៏មិនល្អដែរ។

Sexy young couple. Ready for sex?

៦-ការធ្វើអូរ៉ាល់សិចឲ្យគ្នាក្នុងឥរិយាបទដែលគេហៅថាក្បាច់69 (បញ្រ្ចាសក្បាលកន្ទុយគ្នា) មិនថាជាការដេកផ្អៀងឬយ៉ាងណានោះទេ ហើយក៏មិនថាម្នាក់ដេកពីក្រោមហើយម្នាក់ដេកពីលើនោះដែរគឺសុទ្ធជាកា រផ្តល់សេចក្តីសុខឲ្យគ្នាក្នុងពេលតែមួយដែលគូស្នេហ៍ភាគច្រើនចូលចិត្តណាស់៕