ប៉ូលីសកម្ពុជាដោះលែងស្ត្រីរកស៊ីពរពោះដោយភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌ័ពិសេសមួយចំនួន

0
528

ស្ត្រីកម្ពុជារកស៊ីពរពោះដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទរត់ពន្ធមនុស្សក្រោមច្បាប់របស់កម្ពុជាត្រូវបានដោះលែងហើយក្រោមការទទួលយកលក្ខខណ្ឌ័មួយចំនួន។លក្ខខណ្ឌ័ពិសេសេបំផុតនោះគឺក្រោយពេលប្រសូត្រនាងមិនត្រូវ ប្រគល់ទារកនោះទៅឲ្យអតិថិជនបស់នាងឡើយ ហើយនាងត្រូវទទួលការចិញ្ចឹមបីបាច់រក្សាវា។

កន្លងមកស្រ្តីទាំងនេះត្រូវបានអតិថិជនមកពីជនជាតិចិនជួលឲ្យរក់ស៊ីពរពោះ ដែលនេះជាអំពើរខុសច្បា ប់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពជាដែលរារាំអអំពើនេះមិនឲ្យប្រព្រឹត្តតាំងពីឆ្នាំ២០១៦មក។ ប្រទេសថៃក៏បានរឹតបន្តឹ ងការអនុវត្តន៍ច្បាប់នេះដែរ។ សមត្ថកិច្ចកម្ពុជាបាននិយាយថា ការដោះលែងអ្នកទាំងនេះគឺក្រោមហេតុផលមនុស្សធម៌៕

Facebook Comments
Loading...