នាងLady Gagaបានទទួលពានរង្វាន់ជា្នកសម្តែងដ៏ល្អឥតខ្ចោះ

0
224

អ្នកនាងLady Gaga ដែលបានសម្តែងនៅក្នុងវេទិកាប្រគុំតន្រ្តីA Star is Born ត្រូវបានចាត់ទុកជាអ្នកសម្តែងដ៏ល្អ ឥតខ្ចោះនិងទទួលបានពានរង្វាន់នៅឯព្រឹត្តិការណ៍Golden Globesកាលពីពេលថ្មីៗនេះ។ អ្នករៀបចំកម្មវិធីលោកBluntបាននិយាយថា៖ Lady Gaga សម្តែងបានល្អខ្លាំងណាស់ ហើយនាងត្រូវឡើងមកទទួពានរង្វាន់ជាតារាសម្តែងល្អឥតខ្ចោះជាលើកទី៦នៅក្នុងវេទិការGolden Globesនាពេលនេះ ៕

Facebook Comments
Loading...