បុរសអេស្ប៉ាញ៥នាក់ត្រូវបានដោះលែង ៖ ការបំពានផ្លូវភេទមិនមែនជាការរំលោភទេ

0
344

តុលាការនៅក្នុងប្រទេសអេស្ប៉ាញបានចេញសេចក្តីសម្រេចដ៏ចម្រូងចម្រាស់មួយដោះលែងបុរស៥នាក់ ឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញដោយលើកហេតុផលថាការដែលបុរសនេះបំពារបំពានផ្លូវភេទទៅលើនារីភេទណាពេលកន្លមកនោះមិនអាចចាត់ទុកថាជាការរំលោភផ្លូវភេទទេ។

មានការធ្វើការតវ៉ាទូទាំងប្រទេសអេស្ប៉ាញនៅពេលបុរស៥នាក់ដែលគេកំណត់ហៅឈ្មោះថាហ្វូចចកទាំង៥ដែលរងការចោទប្រកាន់ថាបានរំលោភនារីភេទប៉ុន្តែក្រោយមកត្រូវបានតុលាការដោះលែងដោយមិនសមរម្យ។​ ចៅក្រមុលាការបានយល់ព្រមថាជនរងគ្រោះវ័យ១៨ឆ្នាំមិនទទួលរងនូវការវាយតប់ ការចាប់រំលោភ ការបំភិតបំភ័យឬអំពើហឹង្សាណាមួយទេ។ដោយសារតែជនគ្រោះមិនព្រម ពេលនេះករណីនេះ ត្រូវបានបញ្ជូនទៅតុលាការកំពូលហើយ។

តាមច្បាប់អេស្ប៉ាញបានកំណត់ថាការដែលហៅថា ការបំពានផ្លូវភេទលុះត្រាតែជាការរំលោភផ្លូវភេទដែលរួមមានការបំភ័យនិងការប្រើអំពើហឹង្សាផង៕

Facebook Comments
Loading...