តើអ្នកត្រូវធ្វើអ្វីខ្លះមុននឹងធ្វើអូរ៉ាល់សិចជាមួយគូស្នេហ៍?

25987

គ្មានអ្វីជាអាថ៌កំបាំងទេ មុននឹងអ្នកចាបផ្តើមធ្វើអូរ៉ាល់សិចឲ្យគូស្នេហ៍របស់អ្នក អ្នកត្រូវតែធ្វើនូវបញ្ហាដូច ខាងក្រោមនេះជាមុនសិន៖

១-ដុសធ្មេញរបស់អ្នកឲ្យស្អាត រាល់លើកក្រោយពីទទួលទានអាហារហើយបើមានសរសៃសូត្រសម្រាប់ ខាត់ធ្មេញគួរព្យាយាមប្រើវាផងដើម្បីឲ្យកាកសំណល់អាហារ ដែលនៅជាប់ធ្មេញជ្រុះចេញអស់។

២-ហាមរួមរក្ស័ដោយប្រើមាត់ភ្លាមៗក្រោយពីដុសធ្មេញហើយថ្មីៗព្រោះពេលខ្លះថ្នាំដុះធ្មេញនៅជាប់ក្នុង មាត់អាចធ្វើឲ្យដៃគូកើតការក្តៅផ្សារត្រង់អវៈយវៈភេទបាន។ ដូចនេះគួររង់ចាំយ៉ាងតិចកន្លះម៉ោង ហើយ ក្រៅពីនេះពេលដុះធ្មេញហើយថ្មីៗនៅក្នុងមាត់និងអញ្ចាញមាត់របស់អ្នកនៅស្ពឹកនៅឡើយ ធ្វើឲ្យអ្នកមិន ទទួលបានរសជាតិក្នុងការភ្លក្សរសជាតិពីអវៈយវៈភេទរបស់គូស្នេហ៍បានយ៉ាងពេញលេញ។ យើងចង់ប្រាប់អ្នកថារសជាតិដែលបានទទួលពីការប្រើមាត់ប៉ះពាល់អវៈយវៈភេទរបស់គូស្នេហ៍នោះ ជារសជាតិដ៏ មានមន្តស្នេហ៍(ជាពិសេសស្រ្តីភេទ) ប្រសិនបើអ្នកទាំងគូចេះសំអាតអវៈយវៈភេទបានស្អាតជាប្រចាំ។

៣-ខ្ពុរមាត់ដោយទឹកក្តៅឧណ្ហៗមុនពេលប្រើមាត់បើអាចធ្វើទៅបាន។ មាត់ដែលក្តៅឧណ្ហៗរបស់អ្នកនឹង ផ្តល់ភាពកក់ក្តៅទន់ភ្លន់ដល់គូស្នេហ៍ ចំពោះអារម្មណ៍គូស្នេហ៍ដែលបានទទួលហើយហាមបើមទឹកកកឬ ផឹកទឹកត្រជាក់ៗមុនពេលធ្វើឧរ៉ាល់សិចឲ្យគូស្នេហ៍ជាដាច់ខាត….(នៅមានត)។