ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង ២០ (G20) បានបញ្ចប់សម័យប្រជុំ

0
419

ក្រុមប្រទេសឧស្សាហកម្មទាំង ២០ (G20) បានបញ្ចប់សម័យប្រជុំរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ ១ ធ្នូ ២០១៨ កន្លងទៅនេះ (ថ្ងៃអាទិត្យនៅកម្ពុជាយើង) ។

ក្រៅពីលោកត្រាំចេញ មេដឹកនាំប្រទេសទាំង ១៩ ទៀតបានប្រកាន់នូវជំហរបន្តអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសស្តីពីអាកាសធាតុ ហើយទាំង ២០ ប្រទេសបានឯកភាពលើកំនែទំរង់នៃអង្គការពាណិជ្ជកម្មអន្តរជាតិ (WTO) ផងដែរ ។

Facebook Comments
Loading...