សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសនឹងចុះខ្សោយក្រោយចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុប

0
433

ឥស្សរជននយោបាយអង់គ្លេសម្នាក់និយាយថា សេដ្ឋកិច្ចអង់គ្លេសប្រឈមនឹងការចុះខ្សោយក្រោយពីប្រទេសនេះបានដកខ្លួនផុតពីសហភាពអឺរ៉ុប(Brexit)នាពេលខាងមុខនេះ។ ប្រសិនបើមិនចាកចេញពីសហភាពអឺរ៉ុបទេសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះនឹងមានកំណើនដល់ទៅ៩,៣%។ មិនត្រឹមតែមានការថយចុះខាងសេដ្ឋកិច្ចប៉ុណ្ណោះទេ សូម្បីតែនយោបាយក៏មានការថយចុះឥទ្ធិពលដែរ៕

Facebook Comments
Loading...