ក្បាច់ស្រីនៅពីក្រោម ប្រុសនៅពីលើ

0
18667

ក្នុងក្បាច់នេះ ត្រូវរកឧបករណ៍ដែលអាចរ៉ាប់រងខ្នងរបស់ស្ត្រីដែលត្រូវដេកផ្ងារនោះបានដូចជានៅលើតុ ឬគែមគ្រែដែលមានកំពស់ត្រឹមត្រគាករបស់បុរសដើម្បីឲ្យចំណុចសំខាន់របស់អ្នកទាំង២នែបនិត្យគ្នាបានល្អ។

វិធីប្រតិបត្តិ៖ នៅពេលរកឧបករណ៍បានសមស្របហើយ ភាគីស្ត្រីដេកផ្ងារលើកជើងទាំង២ឡើងលើនិង កន្ធែកចេញពីគ្នាបន្តិច។ចំណែកបុរសចូលទៅចន្លោះជើងស្ត្រីរួចស៊កបញ្ចូលអវៈយវៈភេទដើម្បីធ្វលចលនារួមរក្ស័ហើយប្រើដៃទាំង២ត្រកងរាងកាយរបស់ស្ត្រីដើម្បីកុំឲ្យនាងធ្លាក់ចុះមក។

គុណសម្បត្តិនិងគុណវិបត្តិ ៖ ត្រូវរកវត្ថុដែលទន់សម្រាប់ទ្ររាងកាយបើពុំដូច្នេះទេកម្លាំងវាយលុកពីបុរស ជាដៃគូអាចធ្វើឲ្យខ្នងរបស់ស្ត្រីមានការកកិតនិងរបួសបាន។

លើសពីនេះទៀត ភាគីស្ត្រីត្រូវជួយធ្វើចលនាតបស្នងទៅដៃគូដោយរែងត្រគាក និងតម្កល់ខ្លួនឯងឲ្យស្ថិ តក្នុងស្ថានភាពដែលសមស្រប ដើម្បីកុំឲ្យតួនាទីធ្លាក់ធ្ងន់តែទៅលើបុរសខ្លាំងពេក។

Facebook Comments
Loading...