មើលគំនូរតម្លៃ៩០លានដុល្លារលេង!

0
500

ទីភ្នាក់ងារពត៌មានបរទេសបានផ្សាយអោយដឹងនៅថ្ងៃទី១៧វិច្ឆិកា នេះថា ក្រុមហ៊ុនដេញថ្លៃគ្រីស្ទីបានរៀបចំដេញថ្លៃលក់ផ្ទាំងគំនូរគូរដោយប្រេងជាស្នាដៃគូរដោយវិចិត្រករជើងចាស់ជនជាតិអង់គ្លេសលោក David Hockney អាយុ៨១ឆ្នាំ មានចំនងជើងថា Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)។

ជាលទ្ធផលដេញថ្លៃដែលប្រើពេលដេញថ្លៃតែ៩នាទីប៉ុណ្ណោះ មានបុរសម្នាក់នោះ ហ៊ានអោយថ្លៃរហូត៩០.៣១២.៥០០ដុល្លារ។

Facebook Comments
Loading...