ព្រះរាមនិងព្រះនាងសេតាកំពុងថតសែលហ្វីយ៉ាងជក់ចិត្ត

0
536

កាលពីសប្តាហ៍មុននេះទូរទស្សន៍BBC បានបង្ហាញរូបភាពដ៏ជក់ចិត្តជាច្រើនសន្លឹក ដែលគេបានចាត់ទុក ថាជារូបដែលល្អផ្តាច់ប្រចាំសប្តាហ៍។

ក្នុងចំណោមរូបទាំងនោះមានរូបតែមួយសន្លឹកដែលសារព័ត៌មានអនឡាញ KNV ចាប់អារម្មណ៍ជាងគេហើយយកមកបង្ហាញអស់លោកអ្នកនាង។

នេះគឺរូបព្រះរាមកំពុងថតសែលហ្វីជាមួយនាងសេតា នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នៃពិធីបុណ្យ Diwali នៅតំបន់Ajmer ភាគខាងលិចរដ្ឋRajasthan នៃប្រទេសឥណ្ឌា៕

Facebook Comments
Loading...