ក្បាច់រួមរក្ស័ដែលត្រូវហាមឃាត់ដាច់ខាតក្នុងពេលស្រវឹង (សម្រាប់ភាគីស្ត្រី)

0
18442

នៅពេលដែលអ្នកបានដឹងខ្លះៗអំពីក្បាច់រួមភេទដែលគួរប្រើក្នុងពេលស្រវឹងហើយអ្នកក៏គួរតែយល់ដឹង ផងដែរអំពីក្បាច់មួយចំនួនដែលអ្នកគួរតែជៀសវាងក្នុងពេលដែលអ្នកស្រវឹង។ ក្បាច់ទាំងនោះរួមមាន៖

១-ក្បាច់ចូលពីក្រោយ៖ ព្រោះថាគ្រាន់តែអ្នកទប់ជំហរនិងលំនឹងខ្លួនឯងឲ្យនឹងក៏ឃើញថាលំបាកណាស់ ទៅហើយ។ បែបនេះសម្រាប់ស្ត្រី តើអ្នកអាចឈរច្រត់ដៃទៅលើគែមគ្រែ ឬជញ្ជាំងឬលុតជង្គង់ច្រត់ដៃ ទៅមុខចំតិតឲ្យបុរសវាយលុកពីក្រោយបានដែរឬទេ?

២-ក្បាច់រួមរក្ស័ក្នុងអាងទឹក៖ ទឹកជាបច្ចយ័ផ្សងនឹងការកើតឧប្បត្តិហេតុខ្ពស់ជាពិសេសការរួមរក្ស័នៅក្នុង អាងទឹកឪកាសដែលរអិលដួលបែកក្បាលឬអុកគូទទល់ផ្អករមែងតែងតែកើតឡើងនៅក្នុងអាងទឹកមាន ខ្ពស់ខ្លាំងណាស់។

៣-ក្បាច់ដែលស្ត្រីវាយលុកទាំងស្រុង៖ តើអ្នកប្រាកដក្នុងចិត្តទេថាអ្នកមានសតិគ្រប់គ្រាន់ អាចគ្រប់គ្រងស្ថានការណ៍ឲ្យដលគោលដៅបាន។បើបែបនេះអ្នកមិនត្រូវជ្រើសយកក្បាច់ដែលខ្លួនឯងជាអ្នកគ្រប់គ្រងចង្វាក់ទាំងស្រុងតែម្នាក់នោះទេ៕

Facebook Comments
Loading...