ម្ចាស់ម្កុដ Miss Grand 2018 បវរកញ្ញប៉ារ៉ាហ្កាយ រំភើបពេករហូតដួលនៅលើឆាក

0
2869

ការប្រកួតផ្តាច់ព្រត័ដណ្តើមម្កុដ Miss Grand International 2018ដែលកំពុងប្រព្រឹត្តទៅនៅភូមា។

បេក្ខនារីី៥រូបចុងក្រោយ Top 5 មានៈ
១/បវរកញ្ញា Miss Grand ជប៉ុន
២/បវរកញ្ញា Miss Grandឥណ្ឌា
៣/បវរកញ្ញាMiss Grand ពរតូរីកូ
៤/បវរកញ្ញា Miss Grand ប៉ារ៉ាហ្កាយ និង
៥/បវរគញ្ញាMissGrand ឥណ្ឌូនេេសុី។

ហើយលទ្ធផលមានដូចខាងក្រោមនេះ
– បវរកញ្ញា ប៉ារ៉ាហ្កាយជា Miss Grand International 202018
– បវរកញ្ញឥណ្ឌាជាប់លេខ២
– បវរកញ្ញាឥណ្ឌូនេសុីជាប់លេខ៣ និងបានពានរង្វាន់គាំទ្រច្រើនជាងគេពីផ្នែកSocial Media
– បវរកញ្ញាពរតូរីកូជាប់លេខ៤
– បវរកញ្ញាជប៉ុនជាប់លេខ៥
– បវរកញ្ញាថៃបានទទួលពានរង្វាន់ផ្នែករ៉ូបរាត្រីី Evening Gown ។

សូមជំរាបជូនផងដែរថាគ្រាន់តែឮពិធីករប្រកាសថានាងត្រូវពាក់ម្កុដជា Miss Grand International 2018 ភ្លាមបវរកញ្ញប៉ារ៉ាហ្កាយរំភើបពេករហូតដួលនៅលើឆាកទាល់តែក្រុមសង្គ្រោះជួយបានបន្តិចទើបដឹងខ្លួនវិញ។

Facebook Comments