ឆ្នោតអាមេរិច រង្វាន់ធំបំផុតមានគេត្រូវហើយ!!

0
653

វេបសាយបរទេសបានផ្សាយព្រោងព្រាតថា ឆ្នោតជេកផតរង្វាន់ធំបំផុតជាប្រវត្តិសាស្រ្តនៅអាមេរិចគឺ១៦០០លានដុល្លារនោះមានអ្នកត្រូវហើយ ក្នុងលទ្ធផលចេញ នៅថ្ងៃទី២៤តុលានេះ។ គេមិនទាន់បង្ហាញអោយដឹងថានូវអត្តសញ្ញាណអ្នកត្រូវឆ្នោតរង្វាន់ធំនេះទេ ប៉ុន្តែសន្លឹកឆ្នោតដែលត្រូវរង្វាន់ មានលេខ 5, 28, 62, 65, 70, និង Mega Ball of 5. ។

Facebook Comments